Skolstädning

Många fötter trampar i korridorer och i klassrum, ja i alla skolans utrymmen hela dagen lång och efterlämnar damm och grus .

Många fingrar far längs väggar och skåpdörrar, fingrar som ibland inte är helt rena och efterlämnar synliga spår både här och där. Dessa och många andra skavanker som uppstår dagligen måste städfirman åtgärda, dessutom ofta under tidsbrist. Här behövs ögon som ser, tydliga rutiner, lång vana och arbetsglädje för att klara av ett så krävande jobb på ett tillfredsställande sätt.

OKNARB står beredd för att ta hand om din skolas renhållning på ett effektivt och professionellt sätt!

Du bestämmer när vi kommer och städar- även på obekväm arbetstid. Vi gör hela jobbet och din skola är fräsch och redo för ännu en dag av studier, liv och rörelse. Visst uppskattar både personal och elever en ren, välskött innemiljö!