Miljö

 

Miljö skrivs hos oss med stora bokstäver.

Att planera och samköra transporter för att spara energi är en självklarhet hos OKNARB. Vi planerar även inköp av elbilar för att minska utsläppen.

Miljövänliga städprodukter är ett val som du som vår kund har.

Vi instruerar och fortbildar vår personal kontinuerligt för att garantera rätt använda resurser och på så sätt en så miljö- och hälsovänlig rengöring som möjligt.

Det ligger i allas vårt intresse att skona miljön inne och ute efter bästa förmåga!